Gedragscode

From Hackers & Designers

Deze code is geïnitieerd in 2020, te midden van de pandemie, en wordt sporadisch bijgewerkt.  Laatst bijgewerkt: Juni 2023.  

Met bijdrage van: Anja Groten, Margarita Osipian, Loes Bogers, Juliette Lizotte, André Fincato, Karl Moubarak, Sylvie van Wijk

Over de H&D gemeenschap

Hackers & Designers (H&D) is sinds 2013 uitgegroeid van een informele serie bijeenkomsten op het snijvlak van kunst, technologie en ontwerp tot een grote gemeenschap van internationale ontwerpers, kunstenaars, programmeurs en studenten. H&D activiteiten, gedeelde momenten van praktijkgericht leren, zijn gericht op actieve deelname, wederzijdse uitwisseling en (ont)leren. H&D benadert de organisatie van dergelijke activiteiten graag zo ‘horizontaal’ mogelijk. Dat wil zeggen, de manier waarop activiteiten worden georganiseerd, is bespreekbaar en we proberen zo veel mogelijk stemmen in het organisatieproces te betrekken. We streven naar een holistische en intersectionele manier van denken over en met duurzaamheid op sociaal, ecologisch, economisch en cultureel vlak.

Over dit document

Met deze gedragscode bevestigen we en verwoorden we de waarden en gedragingen die we aanhangen en willen faciliteren zowel bij onszelf als binnen de gemeenschap en ruimtes die we creëren.

Dit document is geschreven voor de organisatie van H&D zelf, om onszelf te herinneren aan onze positie als host die mensen, bezoekers, medewerkers en deelnemers uitnodigt in onze digitale en/of fysieke ruimtes. Dit document fungeert als een referentiepunt voor geaccepteerd en niet-geaccepteerd gedrag in de ruimtes waar we elkaar ontmoeten. We hopen dat dit document kan dienen als richtlijn voor samenwerking. Als je suggesties hebt, laat het ons dan weten (vind onze contactgegevens onderaan het document).

Wij geloven dat een Gedragscode nooit af is. Daarom benaderen we de onze als een levend document, geschreven als een gezamenlijke inspanning, geïnformeerd door ervaringen en in gesprek met de onderstaande referenties, en bijgewerkt terwijl we bezig zijn. Elke keer dat we de Gedragscode herschrijven en hardop voorlezen, bijvoorbeeld aan het begin van een zomerkamp, activeren we waar de Gedragscode voor staat en staan we open voor aanvullingen.

Waarom een gedragscode voor H&D?

We zetten ons in voor een omgeving van wederzijds respect die altijd veiliger en gastvrijer wil worden voor alle deelnemers. We werken aan dit document om expliciet te maken wat er voor onze gemeenschap nodig is om zo'n veiligere omgeving te creëren.

Wij geloven dat het belangrijk is om een gemeenschappelijk referentiekader, protocol, te creëren en de vraag te beantwoorden: wat doen we als het alsnog misgaat?

H&D stimuleert samenwerking tussen disciplines, technologische geletterdheid, verschillende expertiseniveaus, internationale grenzen, leeftijden, talen. Deze verschillen overbruggen, van elkaar leren en afleren gaat niet altijd zonder onbegrip, gevoelens van exclusie en onveiligheid.

We verwachten...

 • Aandacht voor taal - we gebruiken Engels als de voornaamste voertaal. We zijn ons bewust van het feit dat dit voor velen van ons niet onze moedertaal is. We gebruiken eenvoudige taal en vermijden jargon om alles voor iedereen toegankelijk te houden. Als we jargon gebruiken, leggen we uit wat we ermee bedoelen.
 • Toewijding en inzet - mensen steken veel energie en denkwerk in het organiseren. Daarom: als je zegt dat je graag wilt komen, kom dan ook en wees aanwezig. Als je toch niet kunt komen, probeer ons of de workshopleiders dan van tevoren te schrijven.
 • Luisteren naar anderen - al ben je goed in wat je doet, er is altijd een kans om iets nieuws te leren van iemand anders.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid- we verwachten en moedigen iedereen aan (zowel deelnemers als initiatiefnemers van workshops) om de verantwoordelijkheid te nemen en te delen voor het creëren en in stand houden van een veilige en inspirerende ruimte, om open te staan voor verschillende perspectieven en elkaar aan te moedigen om onze stem te laten horen. We begrijpen dat geen enkele ruimte ooit helemaal een veilige ruimte is voor iedereen; beweren dat een ruimte veilig is en actief een ruimte creëren die uitnodigend en boeiend is, zijn twee verschillende dingen. We proberen dat laatste na te streven.
 • Individuele verantwoordelijkheid - we nemen geen dingen aan. We stellen vragen, spreken onze behoeften (niemand kan gedachten lezen) en accepteren dat niet altijd aan onze behoeften wordt voldaan. Als we het gevoel hebben dat we ons niet kunt uiten in een groep, weten we dat we bij H&D en elkaar terecht kunnen.
 • Bereidheid om te (ont)leren - Als iemand ons ergens op aanspreekt: luisteren, pauzeren, verontschuldigen en bedanken we hen voor het aanwijzen. We nemen de verantwoordelijkheid om onszelf eerst bij te scholen als we het niet wisten en iets nieuws horen (geleend van Recurse en Feminist Club Amsterdam).
 • Omarm experimenten - we koesteren graag een ruimte voor experiment en samenwerking, dus we managen onze verwachtingen dienovereenkomstig!
 • Adoptie van een open source, libre, collaboratieve houding - dit houdt ook in dat je de originele auteurs en bronnen credits geeft. Misschien kan je overwegen om het werk dat je doet in de context van een Summer Camp of workshop expliciet in het open domein te plaatsen, zodat anderen erop kunnen voortbouwen? Andere licentiemogelijkheden worden hieronder besproken.
 • Een weigering van meritocratische houding
  • Respecteer verschillen in ervaring en leerritme. Als dingen voor iemand te snel gaan, moet hij of zij dit altijd kunnen aanpakken en zich aangemoedigd voelen om hulp te vragen. We beschouwen het helpen van anderen bij het leren (als ze erom vragen) als een kernactiviteit in het onderhouden van een inclusieve gemeenschap.
  • Waardering voor verschillende werkwijzen - we vieren verschillende vaardigheden en disciplinaire en educatieve achtergronden. Leer van elkaar en omarm het feit dat je misschien iets anders leert dan je had verwacht.
  • We beschamen mensen niet die niet alleen open source en libre tools gebruiken - we moedigen elkaar sterk aan om het gebruik van open source te overwegen boven - vaak handigere - zakelijke en propriëtaire tools. Vrije, libre en open-source software stelt ons in staat om naar binnen te kijken, ervan te leren, eraan bij te dragen en kritiek te leveren. Het open karakter van de tools die we gebruiken is cruciaal voor een zelfbepaalde leerervaring.
 • Vragen om toestemming - soms nemen we onze (online) sessies op zodat mensen er later van kunnen leren. We kondigen dit van tevoren aan en geven anderen de gelegenheid om hun camera uit te zetten als ze dat willen. Soms documenteren we workshops op locatie voor publicaties of om ze online te delen. Voordat we foto's maken, vragen we anderen waar ze zich prettig bij voelen. Wil je liever dat je gezicht onscherp wordt gemaakt, of wil je liever helemaal niet op de foto? Geef je een workshop? Kondig dan ook opnames en screengrabs aan en geef mensen de kans om zich af te melden.
 • Introducties en voornaamwoorden - wanneer je jezelf voorstelt, geef aan welk voornaamwoord je verkiest. Het is een goed idee om je voorkeur voor voornaamwoorden toe te voegen na je schermnaam op Jitsi en BBB en andere platforms (bijv. "Margarita zij/hij") voor gemakkelijke referentie.
 • Algemene videoconferentie etiquette - onze camera aan hebben is geen must. Als het mogelijk is, is het zeker leuk voor begeleiders om te zien dat we het allemaal doen, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze in een leegte spreken. We houden onze microfoons gedempt, tenzij we iets tegen de groep willen zeggen. De chat gebruiken is een goede optie om vragen te stellen en opmerkingen te maken zonder de stroom van de sessie te onderbreken. (zie ook https://etherpad.hackersanddesigners.nl/p/hdsa2020-tool- ecology voor meer aanbevelingen)

Onacceptabel gedrag

De volgende soorten gedrag zijn onacceptabel bij H&D, zowel online als in persoon vormen ze een schending van de gedragscode:

 • Haat of geweld - hier is geen ruimte voor racisme, seksisme, queer/transfobie, leeftijdsisme, validisme of classisme.
 • Intimidatie
 • Trollen / pesten / belachelijk maken
 • Uitsluitend sociaal gedrag - in de vorm van welles-nietes, geveinsde verbazing, achter het stuur zitten en subtiele-ismen. We ontlenen deze sociale regels aan Recurse en merken dat ze erg nuttig zijn in gemeenschappen die zich bezighouden met technische praktijken en leren. Geveinsde verrassing, bijvoorbeeld: Dan: "Wat is de opdrachtregel?" Carol: "Wacht, je hebt nog nooit de commandoregel gebruikt?". Zie voor meer voorbeelden ook: [1].

Melden & Ingrijpen

Hoewel we streven naar open communicatie en aanpakken van problemen op het moment dat deze zich voordoen, zijn we ons bewust van de beperkingen van deze methoden als enige manier om conflicten en problemen op te lossen. We voelen ons niet altijd veilig genoeg, in het bezit van de juiste middelen om dit te doen. Daarom willen we een aantal alternatieven op een rijtje zetten:

Situaties die om onmiddellijke hulp vragen

In geval van pesterijen, grof, onaanvaardbaar gedrag, gevoelens van uitsluiting/onveiligheid die je niet zelf bespreekbaar kunt of wilt maken, kun je contact opnemen met de mensen van H&D aanwezig in de ruimte of degenen die specifiek met de taak op zich hebben genomen om ervoor te zorgen dat de gedragscode wordt nageleefd:

Karl      karl@hackersanddesigners.nl

Anja     anja@hackersanddesigners.nl

We zijn niet professioneel opgeleid in bemiddeling, maar helpen je graag waar mogelijk.

Als we een melding ontvangen van ongepast gedrag, nemen we contact op met de persoon/personen in kwestie om een gesprek te starten. Afhankelijk van de ernst van aard van het gedrag en/of als ongewenst gedrag aanhoudt, zullen we mogelijk de toegang tot workshops, activiteiten, onze fysieke en digitale samenwerkingsruimten intrekken.

Vertrouwelijkheid

Wat je deelt is vertrouwelijk. Als we het gevoel hebben dat het noodzakelijk is om de informatie die je hebt gedeeld, met het H&D team of externe partijen te bespreken, vragen we expliciet om toestemming.

Waarom aankaarten?

We delen de verantwoordelijkheid om de ruimtes en momenten die we met elkaar delen veilig(er) en inclusiever te maken. Wanneer je aan de bel trekt, geeft het niet alleen jezelf de mogelijkheid om niet geïsoleerd te raken met de negatieve gevoelens, maar je geeft ons ook de kans om collectief te leren van wat er is gebeurd en wat we in de toekomst gezamenlijk beter kunnen doen.

Situaties die onmiddellijke hulp vereisen maar onze capaciteit te boven gaan

Het noodnummer in Nederland is tel. 112

Bel 112 in geval van brand, overstroming, medische hulp, acuut fysiek gevaar, enz.

HDSC2023

Met dit zomerkamp beginnen we aan een avontuur in het samen leren, maken en leven. Met deze opzet streven we naar een holistische en intersectionele manier van organiseren, denken en beoefenen van duurzaamheid (sociaal, ecologisch, economisch, cultureel) hertekenen van de arbitraire grenzen tussen werk, spel, vrije tijd, onderhoud en zorg. Voor deze gelegenheid hebben we de gedragscode geactualiseerd en uitgebreid met een specifieke sectie gericht op samenleven en klimaat.  

We respecteren onze omgeving (menselijk & niet-menselijk)

We nemen verantwoordelijkheid voor het co-creëren van het kamp

 • Verdeel mentale lasten – wees actief in het aanmelden voor gemeenschappelijke taken (koken, schoonmaken, boodschappen doen) die het kamp draaiende houden. We controleren niet of iedereen zich aanmeldt of voor hoeveel shifts. We geloven niet in een systeem van surveillance, in plaats daarvan willen we een systeem organiseren gebaseerd op vertrouwen. Mocht je om de een of andere reden je shift niet meer kunnen doen, probeer deze dan met iemand te ruilen/voor vervanging te zorgen of iemand van H&D aan te schieten.  
 • Kom voor elkaar opdagen - iedereen steekt energie in het organiseren van een workshop. Het is erg prettig als mensen komen opdagen.  
 • Minimaliseer harde geluiden ‘s nachts – de geluiden die we produceren zijn van ver te horen op het uitgestrekte land waar we ons zullen opstellen. Hou er rekening mee dat dit mogelijk menselijke en niet-menselijk buren kan storen.
 • Laat geen sporen achter- hier hebben we het over ongewenste en onnodige sporen die anderen verhinderen om onze (gedeelde) ruimtes te betreden en in gebruik te nemen (denk aan achtergelaten vaat en afval, etc.).

De grotere sporen die we als mensheid op de wereld achterlaten zijn de klimaatveranderingen die we al vandaag de dag zien en ervaren. Hoe stellen we onszelf op te midden van klimaatverandering? Wat betekent dit heel concreet voor onze aanwezigheid, bij Het Wilde Weg, de komende anderhalve week?

We verminder de kans of bosbranden

Deze zomer is al begonnen met hoge temperaturen en een verminderde hoeveelheid neerslag. We weten niet honderd procent zeker hoe het weer zal zijn als we in Het Wilde Weg zijn, maar er is een grote kans dat dit weer doorzet. Dit jaar zijn er ook zorgen voor bosbranden in Nederland. Laten we om die reden het zekere voor het onzekere nemen en de volgende veiligheidsmaatregelen treffen:  

 • Gooi brandende en gloeiende materialen (zoals sigaretten) zorgvuldig en veilig weg' – gooi onder geen omstandigheden deze materialen (of enige andere niet biologisch afbreekbare materialen) op de grond. Bewaar gerookte sigaretten in vuurvaste asbakken of containers. Voeg water toe aan asbakken als je net je sigaretten hebt uitgedrukt om er zeker van te zijn dat alles gedoofd is.
 • Vermijd het gebruik van warme en vonken producerende apparatuur in de buurt van droge vegetatie – dit omvat ook het parkeren van auto’s buiten de buurt van droge grond.
 • Wees voorzichtig met het stoken van kampvuren – stook geen vuur op winderige dagen en dagen dat er veiligheidsmaatregelen zijn afgekondigd vanwege de droogte. Als je een vuur maakt, bouw een muurtje om het vuur heen met stenen. Dit zorgt ervoor dat het vuur zich minder makkelijk kan verspreiden. Houdt een emmer water of zand en een schep binnen handbereik voor het doven van het vuur, indien noodzakelijk. Blijf aandachtig en aanwezig bij het vuur zolang het brandt. Ga pas weg als het vuur volledig uit is en het as volledig koud is.
 • Vermijd het opslaan van ontvlambare materialen in de buurt van de tenten en hutten

We gaan bewust met water om

Afgelopen zomer werd er in Nederland een watertekort afgekondigd.  Er werd een crisismanagement team ingeschakeld om het water te verdelen over de verschillende stakeholders. Er is een grote kans dat dit deze zomer weer zal gebeuren.

 • Vind inventieve manieren om waterverbruik tegen te gaan en water her te gebruiken – e.g. in plaats van de kraan te laten lopen tijdens het doen van de afwas, vul een emmer. Gebruik het toilet alleen voor toilet aangelegenheden. Zie regen als een kans om water te verzamelen en hergebruik kookwater.

References

 • De volgende verklaring over veilige ruimtes maakt deel uit van een 'Manifesto on moderation' geschreven door Amal Alhaag en Margarita Osipian: "Begrijp dat geen enkele ruimte ooit een veilige ruimte is voor iedereen; beweren dat een ruimte veilig is en actief een ruimte creëren die gastvrij en aantrekkelijk is, zijn twee verschillende dingen. Probeer te streven naar het laatste."