Screentime Airtime Facetime: Practicing Hybridity in Cultural Institutions/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

20 December 2023

  • curprev 17:5117:51, 20 December 2023Slvi.e talk contribs 2,508 bytes −91 Created page with "Gedurende de middag gaan we van hoofdstukgesprek naar hoofdstukgesprek, afgewisseld met actieve pauzes die een beter inzicht geven in de glitches, onhandigheid en onderbrekingen van hybride praktijken. Na het evenement wordt deze live publicatie gearchiveerd in de vorm van een web- en printpublicatie."
  • curprev 17:4717:47, 20 December 2023Slvi.e talk contribs 2,599 bytes +35 Created page with "[https://networkcultures.org/goinghybrid/ Going Hybrid!], het onderzoeksproject onder leiding van het Institute of Network Cultures samen met diens partners, is verheugd de lancering van de definitieve publicatie aan te kondigen, waarmee het einde van de tweejarige cyclus wordt gevierd door hybride experimenten en strategieën in de culturele sector kritisch te benaderen. ''Screentime Airtime Facetime'' is op zichzelf een hybride experiment: een live-publicatie, waarbij..."
  • curprev 17:4617:46, 20 December 2023Slvi.e talk contribs 2,564 bytes −43 Created page with "{{Event |Name=Screentime Airtime Facetime: Practicing Hybridity in Cultural Institutions |Location=The Hmm Livestream |Date=2023/11/10 |Time=13:00 – 17:00 |PeopleOrganisations=Institute of Network Cultures, Hackers & Designers, The Hmm, MELT, Ania Molenda, Sofia Boschat-Thorez, Clara Balaguer, Aymeric Mansoux, IMPAKT, Roos Groothuizen, Rararadio, MU, Framer Framed, Michael Murtaugh, XPUB |Type=Meetup |Web=No |Print=No }} Hoe kunnen participatieve livestreaming, hybride..."
  • curprev 17:4617:46, 20 December 2023Slvi.e talk contribs 2,607 bytes +2,607 Created page with "Screentime Airtime Facetime: hybriditeit beoefenen in culturele instellingen"